Závodní licence? V Brně s Mičánek Motorsport

Závodní licence? V Brně s Mičánek Motorsport

09/03/2021

Tým Mičánek Motorsport vypisuje tradiční jarní termín okruhové školy. Kurz odstartuje na brněnském Masarykově okruhu 26. března. Jeho úspěšní absolventi budou mít pp intenzivním výcviku právo na získání závodní licence.

Pod vedením hlavního instruktora okruhové školy Jiřího Mičánka staršího získají účastníci během programu kompletní dovednosti a vědomosti, které k získání české závodní licence potřebují.

Kurz se dělí na teoretickou a praktickou část. „Osnovy respektují požadavky české Federace automobilového sportu. Účastníky čeká zaškolení do sportovních řádů a technických předpisů, ale i metodika přípravy na závody a samozřejmě základy první pomoci,“ vypočítává Jiří Mičánek, který okruhovou školu provozuje již 30 let a rukama mu prošly stovky budoucích úspěšných závodníků.

S instruktorem si uchazeči projdou trať a detailně rozeberou například průjezdy různými typy zatáček. Důraz instruktoři věnují i problematice pevných startů, jejich náležitostí a postupů. Teoretická část je ukončena písemnými testy, jejich absolvování pak otevírá cestu k praktické části výuky.
„Cílem praxe je především osvojit si základní závodní návyky a úkony, navyknout si na vlajkovou signalizaci a dokázat správně reagovat na mimořádné situace, které v závodu mohou nastat,“ upřesňuje pětadvacetinásobný československý šampion Mičánek.

Tým umožňuje školu absolvovat s vlastním vozem, pokud splňuje veškeré závodní standardy – je vybavený ochranným obloukem, hasicím přístrojem a sedačkou se šestibodovými pásy. Účastníci bez vlastního vozu mohou využít osvědčené tréninkové vozy Ford Puma týmu Mičánek Motorsport.
Úspěšní absolventi získají na konci kurzu diplom o ukončení kurzu, se kterým lze po absolvování nezbytných úředních formalit získat národní licenci vydávanou Autoklubem ČR.

Kontakty pro přihlášení:
micanek@micanekmotorsport.cz, +420 602 513 611